Pilgrimsleden

Lila på översiktsbilden av vandringsleder. Som kan laddas ner längst ner på sidan

Pilgrimsleden

 

Lönnskogs kyrkplats

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimsleden passerar Lönnskogs kyrkplats. Norrut går den mot Finntorp och söderut mot Långserud/Svanskog från Lönnskogs kyrkplats, där också ett pilgrimshärbärge finns.

Lönnskogs kyrkplats

 

 

Utdrag ur Publikationen: Pilgrimsled i västra Värmland  ( ladda ner)
Långserud
Socknen är gammal och kyrkan har förmodligen legat på nuvarande plats sedan tidig medeltid.
Det är förekomsgten av en dopfunt från 1200-talet som ger en fingervisning om
åldern. En möjlighet är dock att att dopfunten kommer från någon av de två kapellkyrkor
som tidigare funnits i den nuvarande socknen – medeltida föremål saknas i övrigt i nuvarande
kyrkan i Långserud.

Vid Lönnskog och Åstenskog (även kallat Åskog och Östenskog) fanns kyrkor före reformationen.
Ännu en försvunnen kyrka fanns på relativt nära håll – Ämbeskogs kapell
som låg på Kyrkudden i Ämmeskogssjön och hörde till Svanskog.
År 1850 hittas id Åstenskogs övergivna kyrkplats ett krucifix tillverkat i Limoges i Frankrike
på 1200-talet. Dessa arbeten från Limoges spreds i massor över Europa, framför allt
utefter pilgrimslederna. Fyndet förvaras i Statens historiska museum.
Långseruds kyrka

Den nuvarande kyrkans ålder är oviss, men dateras av Kjellin till 1600-talets senare del.
Medeltida föremål saknas. Om krucifix och träbilder som omnämnts i inventarielängder
var från medeltiden kan inte avgöras – de är numera försvunna. Dopfunten från 1200-talet
kan komma från någon av de andra medeltida kyrkorna i Åstenskog eller Lönnskog
(Långskog).

Lönnskogs kyrkplats pilgrimshärbärge

Tidigare kyrkor och kyrkplatser

 • Lönnskogs kapell. Plats för en kyrka, kallades även Långskogs kapell. Arkeologisk
  utgrävning 1959 visade att långhusets grund hade måtten 7 x 5 meter, och att koret
  var 2,5 långt och 3 meter brett. Möjlign ett pilgrimskapell. Vid kapellet sägs ett
  härbärge ha funnits. Enligt traditionen hette Torpa, ett stycke från kyrkplatsen, tidigare
  Svartingebyn. Benämningen kan syfta på svartbröder, dominikanermunkar.
  Enligt traditionen sköttes ett härbärge nära kyrkan av munkar.
 • Åstenskogs kapell, även kallat Åskog och Östenskog. Även denna kyrkplats undrsöktes
  arkeologiskt 1959. Kyrkan visade sig ha varit stor: långhuset var 20 x 9 meter,
  koret 5 x 5 meter. 1850 fann man på platsen ett prosessions- eller altarkrucifix
  från Limoges, daterat till 1200-talet.

Ladda ner

File Description File size
jpg Översiktsbild Vandringsleder 2 MB