Orange led Nordtorp och Naturreservaten

Nordtorp. Den längsta vandringsleden som passerar flera kulturminnesplatser.

Man går också genom Segelstorpshöjdens Naturreservat.
Längd: 15 km, enkel väg.

Kupering: Lätt – mycket stark

Ulvfjällets Naturreservat
Naturreservatet består av äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd. Längd: 2 km.

Kupering: Lätt – Stark

Ladda ner

File Description File size
jpg Översiktsbild Vandringsleder 2 MB