Lönnskogbygdens byalag består av byarna Råtakan, Övre Lofterud

Hällesbyn, Lönnskog, Stenbyn, Berga, Elofsbyn, Fjäll och Botten.

Byalagets syfte är att bevara  historia och tradition samt främja gemenskapen i byarna. Detta sker bl a genom skötsel av Kyrkplatsen,

badplatsen vid Siktjärn, grillplatsen vid Kolarkojan och vandringsleder.

 

Olika sociala aktiviteter ordnas under året. Arbetet sker främst genom olika arbetsgrupper.

 

Broschyr-over-byalaget