Byalaget

Lönnskogsbygdens Byalag

Lönnskogbygdens byalag består av byarna Råtakan, Övre Lofterud, Hällesbyn, Lönnskog, Stenbyn, Berga, Elofsbyn, Fjäll och Botten.

Byalagets syfte är att bevara  historia och tradition samt främja gemenskapen i byarna. Detta sker bl a genom skötsel av Kyrkplatsen, badplatsen vid Siktjärn, grillplatsen vid Kolarkojan och vandringsleder.

Olika sociala aktiviteter ordnas under året. Arbetet sker främst genom olika arbetsgrupper.

 

Kontaktpersoner:

Sammankallande: Harriet Härdig 0533 52033 harriet@elofsbyn.se

Informatör: Sofie Westin 054 542029 sofie.e.westin@gmail.com

Kassör: Joel Jansson 0738 126095 joel.e.jansson@live.se

Ledamot: Helena Karlsson 0533 15955  helena.skogsvagen3@gmail.com

 

Revisorer:

Marie Lönntorp

Gösta Karlsson

 

Revisors-

suppleanter:

Kari Graue  karimarthe@live.no

Jarl Westman  jarl.westman@telia.com

 

Valberedning:

Mats Johansson  mats.johansson@chalmers.se

Margareta Tauberman  olssontauberman@telia.com

Jimmy Wikberg  jimmywikberg@gmail.com